Welkom op informatie.click

Basale emoties

Wanneer we "God" beschouwen als een machtig met ons meelevend wezen buiten onszelf en niet als metafoor 
    voor de archetypen van ons mens zijn, dan kan dit beeld van een zeer machtig met ons meelevend 
    opperwezen buiten onszelf, bv. ook een beeld zijn van een op ons toeziend Ouder (Vader of Moeder),
    welke Ouder ons (opnieuw) een vertrouwd en veilig kind-zijn gevoel geeft, alsook intense gevoelens
    van verwondering, eerbied en ontzag.
Wanneer we zijn opgegroeid met het Godsbeeld als "Opperwezen", kan het lastig zijn om helemaal los te 
    komen van dit Godsbeeld.
Het lezen over de wijzen waarop bv. de Bijbel uiteindelijk gestalte heeft gekregen, kan helpen om meer 
  los te komen van het Godsbeeld als "Opperwezen".

Gedurende een levenlang proberen we voortdurend af te wegen wat waar - en onwaar is, alsook wat hoort 
     bij de werkelijkheid en wat hoort bij de onwerkelijkheid.
     Wat waar is, lijkt te betreffen: informatie die in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Het begrip informatie lijkt een lastig begrip. 
  We weten echter meestal heel goed wat we van informatie willen of verwachten onder gegeven 
  omstandigheden, alsook hoe die informatie er dan uitziet.
  Een algemeen geldende definitie voor het begrip informatie lijkt echter nog niet voorhanden.
  Wel lijkt met name informatie datgene wat ook het leven aanstuurt.

In een systematisch woordenboek krijgen begrippen een plaats in rubrieken.
  De indeling van de rubrieken in een systematisch woordenboek kan wellicht bijdragen aan inzicht hoe 
   we begrippen een plaats geven in ons denken.
   Een experimenteel amateuristisch voorbeeld van een model voor een systematisch woordenboek betreft 
     het MRTE-indelingsmodel op de website https://www.wawawawa.net

Het dierlijk - en dus menselijk leven wordt ondermeer aangestuurd door emoties, die weer hun basis hebben
  in fysiologische processen.

  Hieronder staat een amateuristische poging om de meest basale emoties, aangeduid met een enkel woord,
        sterk te schematiseren, terug te vinden in rubrieken (woordenlijsten) op de webpagina's
        van https://www.wawawawa.net
   ________________________________________________________________________________________________

   BEGIN emoties oorzaak en gevolg (binnen het MRTE-indelingsmodel)
   ____________________________________________________________________________________________________

   Bij emoties gelden oorzaken en gevolgen als gevoelde oorzaken en gevoelde gevolgen, dus subjectief.
   
   t ~ tegenwerken ~ "slecht"
   m ~ meewerken  ~ "goed"
   
   Voor oorzaken en invloeden zie met name de lijsten lijst_E_{o}...
                             lijst_E_{t}... waaronder lijst_E_{t}{o}...
                             lijst_E_{m}... waaronder lijst_E_{m}{o}...
   Voor gevolgen       zie met name de lijsten lijst_{g}...
                             lijst_E_{t}{g}...
                             lijst_E_{m}{g}...
   
   ____________________________________________________________________________________________________

   oorzaak "slecht"     "goed"
   ____________________________________________________________________________________________________

        afkeer      voorkeur  bezien vanuit jezelf
        angst      moed    bezien vanuit je omgeving m.b.t. je eigens vermogens
   ____________________________________________________________________________________________________
      
   ____________________________________________________________________________________________________

   gevolg  "slecht"     "goed"
   ____________________________________________________________________________________________________
        verdriet     blijdschap
        spijt      voldoening  de oorzaken liggen voor een belangrijk deel bij jezelf 
        schaamte     trots    de oorzaken liggen voor een belangrijk deel bij jezelf en 
                        - t: anderen zijn benadeeld
                        - m: anderen zijn bevoordeeld
        boosheid     genegenheid de oorzaken liggen voor een belangrijk deel bij anderen 
        jaloezie     medelijden  de oorzaken liggen voor een belangrijk deel bij anderen en
                        - t: anderen zijn bevoordeeld, je voelt jezelf benadeeld
                        - m: anderen zijn benadeeld,  je voelt jezelf bevoordeeld
             
   ____________________________________________________________________________________________________

   END  emoties oorzaak en gevolg (binnen het MRTE-indelingsmodel)
   ____________________________________________________________________________________________________


MRTE-redactie
info@mrte.info